Categories
Health News

การศึกษาพบว่าพ่อแม่บางคนโกหกเกี่ยวกับสถานะ COVID ของลูก

ผู้ปกครองชาวอเมริกันบางคนไม่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับอาการของไวรัสโคโรนาของบุตรหลาน มาตรการกักตัวและแนวทางการทดสอบ ซึ่งอาจมีส่วนในการแพร่กระจายของไวรัส ตามผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันเมื่อ วัน จันทร์

การศึกษาซึ่งดำเนินการโดยนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ “ความแพร่หลายของการบิดเบือนความจริงและการไม่ปฏิบัติตาม [มาตรการด้านสาธารณสุข] ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 โดยผู้ปกครองเกี่ยวกับบุตรหลาน เหตุผลของพวกเขา และการเชื่อมโยงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้”

ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกากว่า 1,700 คนได้รับการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาในช่วงเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากอัตราตัวแปรของ Omicron พุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศ รวมถึงผู้ปกครอง 580 รายที่มีลูกอายุน้อยกว่า 18 ปีที่อาศัยอยู่กับพวกเขาตลอดช่วงที่มีการระบาดใหญ่ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิง และผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้รับการคัดเลือกทางออนไลน์

หนึ่งในสี่ของผู้ปกครองรายงาน “การบิดเบือนความจริงและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19” ในพฤติกรรมอย่างน้อย 1 ใน 7 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโควิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสัมผัส การกักกัน การฉีดวัคซีน และการทดสอบ

ในหลายๆ เหตุผลที่พ่อแม่ให้เหตุผลยอดนิยมคือ “ฉันต้องการใช้อิสระในการทำตามใจกับลูก” ตามมาด้วย “ลูกไม่ป่วยหนัก” และ “ฉันอยากให้ชีวิตของลูกรู้สึก ‘ปกติ'” .'”

คนอื่น ๆ ไม่ต้องการให้ลูกขาดเรียนหรือไม่สามารถขาดงานเพื่ออยู่บ้านและดูแลได้ ในขณะที่คนอื่น ๆ แสดงความกังวลว่าพวกเขาหรือลูกของพวกเขาอาจถูกตัดสินจากผู้อื่น

“ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า [มาตรการด้านสาธารณสุข] บางอย่างที่ใช้เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโควิด-19 อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากการบิดเบือนความจริงและการไม่ปฏิบัติตามโดยผู้ปกครองในนามของลูก ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19” การเรียน.

“ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านสาธารณสุขที่ร้ายแรงในบริบทปัจจุบันของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 รวมถึงคลื่นในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อพ่อแม่ที่เหนื่อยล้า เช่นเดียวกับการระบาดของโรคติดเชื้อในอนาคต” การศึกษายังคงดำเนินต่อไป โดยยอมรับว่าจำเป็นต้องมีการทำงานเพิ่มเติมเพื่อระบุว่ากลุ่มใด มีแนวโน้มที่จะบิดเบือนสถานะของ COVID มากขึ้น และหลังจากนั้นจะใช้กลไกการสนับสนุนสำหรับผู้ปกครองเพื่อทำให้การไม่ปฏิบัติตามมีแนวโน้มน้อยลง