Categories
News

สื่ออังกฤษตีค่าสินทรัพย์ส่วนตัวกษัตริย์กว่า 77,000 ล้าน

สำนักข่าว เดอะ การ์เดียนจากสหราชอาณาจักร วิเคราะห์และประเมินสินทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรที่ราว 1,800 ล้านปอนด์ การประเมินดังกล่าวนับรวมสินทรัพย์ส่วนพระองค์หลายรายการ ตั้งแต่ พระตำหนัก อัญมณี เรื่อยไปถึง ชิ้นงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง รถยนต์พระที่นั่งหรู ม้าต้นสำหรับแข่งขันและแสตมป์หายาก

หากแบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์นั้น มูลค่าสินทรัพย์ประเภทนี้อยู่ที่ 330 ล้านปอนด์ (14,100 ล้านบาท) ซึ่งมีพระตำหนักบัลมอรอล สถานที่ที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สวรรคต เมื่อเดือน ก.ย. ปีที่แล้ว รวมอยู่ด้วย ขณะที่พระราชและพระตำหนักส่วนใหญ่ เช่น พระราชวังวังบักกิงแฮมและพระราชวังเคนซิงตัน ไม่รวมอยู่ในส่วนนี้ เพราะเป็นทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อสังหาริมทรัพย์อีกหนึ่งประเภทที่เรียกว่า ดัชชีแห่งแลงคาสเตอร์ ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินทางเกษตรกรสำหรับให้เช่านั้น มีมูลค่าถึง 653 ล้านปอนด์ (28,000 ล้านบาท) โดยทำรายได้จากการเก็บค่าเช่าให้แก่ประมุขของสหราชอาณาจักรไม่ว่าพระองค์ใดก็ตามถึง 20 ล้านปอนด์ (856 ล้านบาท) ต่อปี ขณะที่กลุ่มสนับสนุนสาธารณรัฐเรียกร้องมาอย่างยาวนานให้นำที่ดินส่วนนี้แปลงเป็นสาธารณสมบัติ สินทรัพย์ส่วนพระองค์อีกหนึ่งประเภทที่คิดเป็นส่วนแบ่งสินทรัพย์ที่สูงมาก คือ พระอัญมณี ที่มีมูลค่ารวมถึง 533 ล้านปอนด์